• Методика „Графічний диктант”

 • Методика „Будиночок”


 • Методика розроблена Д.Б.Ельконіним і спрямована на виявлення вміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, правильно відтворювати на аркуші паперу заданий напрямок ліній, самостійно діяти за завданням дорослого.
  Інструкція.
  Після того ,як всім дітям видані зошити психолог дає попередні пояснення: ”Зараз ми з вами будемо малювати різні візерунки”. Слід намагатися ,щоб вони вийшли красивими і акуратними. Для цього треба уважно слухати. Я буду говорити , на скільки клітин очок і в який бік ви повинні проводити лінію .Проводьте тільки ті лінії які я вам кажу. Коли проведете, чекайте, поки я не повідомлю , як слід проводити наступну. Наступну лінію слід починати там , де скінчилась попередня , не відриваючи олівця від паперу. Всі пам’ятають де права рука? Витягніть праву руку в бік. Бачите, вона вказує на двері (або інший реальний орієнтир). Коли я скажу, що слід провести лінію на право, ви її проведете у напрямку до дверей.(На дошці заздалегідь накреслені клітинки , психолог проводить лінію з ліва на право довжиною в одну клітинку).Це я провела лінію на одну клітинку на право. Тепер я, не відриваючи руки, проводжу на 2 клітинки вгору (на дошці малюється відповідна лінія). Тепер витягніть ліву руку, бачите вона вказує на вікно (знову називається реально існуючий орієнтир). Ось я, не відриваючи руки, проводжу лінію на 3 клітинки вліво (на дошці проводиться відповідна лінія). Усі зрозуміли, як треба малювати ?”
  Після цього, як дані попередні пояснення, переходять до малювання тренувального візерунка. Психолог говорить: „Починаємо малювати перший візерунок. Поставте олівці на саму верхню точку. Увага. Малюйте лінію: 1 клітинка вниз. Не відривайте олівця від аркуша. Тепер 1 клітинка вправо, 1 клітинка вгору, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вниз, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вгору, 1 клітинка вправо. Далі продовжуйте малювати такий самий візерунок самостійно”.
  Слід робити досить тривалі паузи, щоб діти встигали закінчити попередню лінію. На самостійне продовження візерунку дається 1,5-2 хвилини. Під час малювання тренувального візерунку психолог ходить між рядами і виправляє помилки, допомагає дітям точно виконати інструкцію. При малюванні наступних візерунків такий контроль знімається. У випадку необхідності психолог заохочує несміливих дітей, однак ніяких конкретних вказівок не дає.
  Після самостійної роботи психолог говорить: „Тепер поставте на наступну точку. Приготуйтесь! Увага!
  1 клітинка вгору, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вгору, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вниз, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вниз, 1 клітинка вправо, 1 клітинка вгору, 1 клітинка вправо. А тепер самостійно продовжуйте малювати той самий візерунок”.
  Надаючи дітям можливість 1,5-2 хвилини на самостійне продовження візерунку, психолог говорить: „Все. Цей візерунок більше малювати не треба. Ми будемо малювати інший візерунок. Поставте олівці на наступну точку. Починаю диктувати. Увага!
  3 клітинки вгору, 1 клітинка вправо, 2 клітинки вниз, 1 клітинка вправо, 2 клітинка вгору, 1 клітинка вправо, 3 клітинки вниз, 1 клітинка вправо, 2 клітинки вгору, 1 клітинка вправо, 2 клітинки вниз, 1 клітинка вправо, 3 клітинки вгору. Тепер самі продовжуйте малювати цей візерунок.”
  Через 1-2 хвилини починається диктування останнього візерунку:” Поставте олівець на саму нижню точку.Увага!3 клітинки вправо,1 клітинка вгору,1 клітинка вліво(виділити голосом) ,2 клітинки вгору, 3 клітинки вправо, 2 клітинки вниз , 1 клітинка вліво,(знову слово „вліво” виділяють голосом), 1 клітинка вниз, 3 клітинки вправо, 1 клітинка вгору ,1 клітинка вліво, 2 клітинки вгору. Тепер самі продовжуйте малювати цей візерунок.
  Загальний час проведення методики звичайно буває 15 хвилин.
  Оцінка результатів.
  Результати малювання тренувального візерунка не оцінюються. У кожному наступному візерунку окремо оцінюється виконання диктанту і самостійне продовження. Оцінка виконується за наступною шкалою:
  точне відтворення візерунку – 4 бала(нерівність ліній ,”бруд ,дрижання”,не знижують оцінки);
  відтворення ,що містить помилку в одній лінії -3 бала;
  відтворення з декількома помилками-2 бала;
  відтворення, в якому є лише подібність окремих елементів до диктанту-1 бал;
  відсутність подібності навіть в окремих елементах-0 балів
  За самостійне продовження візерунку оцінка виставляється за такою ж точно шкалою.
  Таким чином, за кожний візерунок дитина отримає по 2 оцінки:
  першу - за виконання диктанту, другу-за самостійне продовження візерунку. Обидві вони коливаються в межах від 0 до 4.
  Підсумкова оцінка роботи під диктування виводиться із трьох відповідних оцінок за окремі візерунки шляхом додавання максимальної з них до мінімальної (тобто проміжна оцінка чи та, що співпадає з максимальною чи мінімальною не враховується). Отримана оцінка може коливатись від 0 до 8. Аналогічно з трьох оцінок за продовження візерунка виводиться підсумкова оцінка. Після цього обидві підсумкові оцінка додаються і ми одержуємо загальний сумарний бал (ЗСБ), який може коливатись в межах від 0 (якщо і за роботу під диктування, і за самостійну роботу отримана 0 балів) до 16 балів .

 • Методика „Графічний диктант”

 • Методика „Будиночок” • Последние новости


  Скифская баня – Фригидарий

  Скифская (сарматская) баня. Один из наиболее древних видов бани у степных народов (около V в. до н. э.). Представляла собой шалаш, крытый шкурами, куда вносили раскаленные в костре камни и для образования пара поливали их водой с конопляным семенем. Суфа. В восточных банях – специальная большая мраморная скамья (часто в виде ...
  Читать далее »

  Банное приданое

  В хорошо «раскрученных» коммерческих банях и саунах, как правило, есть все необходимое – простыни, шапочки, мыло, полотенца, коврики, мочалки, веники, массажеры и др. Но всегда лучше иметь свое собственное банное «приданое»: тогда вам не придется переплачивать за дополнительные услуги, да и с точки зрения гигиены...
  Читать далее »

  Банные притирания

  Прогрев и усиление потоотделения при помощи различных притираний в сочетании с паровыми процедурами очень хороши как для улучшения общего самочувствия, так и для регулирования обмена веществ, в том числе похудения. Горчичные притирания способствуют резкому открытию пор, активизируют работу сосудов, усиливают кровообращение и возбуждают нервные ...
  Читать далее »

  Мыльный веничный массаж

  Ряд авторов (Бирюков и др.) рекомендуют производить веничный массаж не менее чем дважды: первый раз в описанном выше режиме, непосредственно в парной, а второй раз – в виде мыльного веничного массажа в мыльном отделении на специальной скамье. Следует заметить, что собственно мыльный массаж может производиться как руками, так и специальным...
  Читать далее »

  Баня и медицинская реабилитация

  Как известно, медицинская реабилитация ставит перед собой задачу добиться восстановления здоровья и работоспособности после различных заболеваний, в том числе хронических, а также в послеоперационных состояниях. При этом применяются физиотерапевтические, бальнеологические и собственно реабилитационные методы. Указанные методы должны взаимно доп...
  Читать далее »

  Репродуктивные функции, гинекология и акушерство

  Как мы уже рассказывали выше, в жизни многих народов баня играла особую роль. В том числе была местом, где люди появлялись на свет и умирали. В старину в России было принято рожать в бане не только у простолюдинов, но и в дворянских и даже царских семьях. Подобные обычаи были у майя и ряда других народов мира. В современную эпоху старинный обыч...
  Читать далее »

  Московские бани

  По утверждению известного русского журналиста XIX столетия Гиляровского: «Москва без бань – не Москва». Старейшие московские бани топились по черному из соображения экономии дров. Бани эти, как правило, располагались у реки, чтобы посетители могли, распарившись, кинуться в воду, а потом опять вернуться в парилку, для чего...
  Читать далее »